Skip to main content

Disclaimer en Privacy Statement

DISCLAIMER

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

idots aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van idots. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan idots of derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Informatie van derden
idots is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe sites waarnaar verwezen wordt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


UW PRIVACY & COOKIE STATEMENT

U kunt de website van idots geheel vrijblijvend bezoeken, zonder dat u, ongewenst, persoonlijke gegevens hoeft af te staan.

Indien u bij idots een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres aan idots te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van idots opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u schriftelijke digitaal verzoek sturen naar het emailadres van idots.

Wij volgen het bezoek aan www.idots.nl aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Daarna verwijderen wij de informatie.

Op deze internetsite en deze Disclaimer & Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer & Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Klik hier voor de volledige privacy statement van idots volgens AVG d.d. 25 mei 2018.