Cookie Statement

Cookie Statement voor idots website

Op idots.nl , een site van idots, maken wij bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en daarin opgenomen Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wat zijn Functionele cookies?
De functionele cookies zijn nodig om de door u gewenste diensten te leveren door deze website. Als cookies zijn uitgeschakeld werken de betreffende diensten niet.

Wat zijn technische cookies?
De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij (indien van toepassing) aan het bijhouden van de inlogstatus, en de sessie-id’s. Daarnaast kleine sessie settings zoals ‘site-taal’, welke op dit moment NL is. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser.

Wat zijn third party (externe) cookies?
De third party cookies zijn nodig om het voor u mogelijk te maken om eventueel artikelen te delen, en voor ons om inzicht te krijgen in het websitegedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren. De gegevens die wij hiermee vergaren worden nooit doorverkocht aan derden, en slechts gebruikt om het gebruik van deze website te analyseren.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren ‘90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

Het is technisch onmogelijk om third party (externe) cookies te verwijderen van uw systeem.
Indien u eerst geaccepteerd heeft om cookies van ons te ontvangen en u ziet hier later toch vanaf, dient u zelf alle third party cookies te verwijderen.
De cookies direct afkomstig van onze website zullen automatisch verwijderd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Functioneren van de site (Functionele Cookies)
Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.
Hiermee doen wij het volgende:

  • visuele instellingen (tekstgrootte, kleuren en dergelijke)
  • uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen
  • uw taalvoorkeur
  • verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven
  • te voorkomen dat u bij elk bezoek cookies dient te accepteren

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Instellingen onthouden (Technische Cookies)
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren:

  • een mogelijkheid tot ingelogd blijven
  • de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel
  • het vertonen van Google Maps om onze locatie weer te geven en om u de mogelijkheid te bieden uw eigen routebeschrijving te maken
  • onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen & uitschakelen”
ICTRecht: Cookierecht.nl: “Alles over cookies en de cookiewet”
ICTRecht: Cookierecht.nl: “Wie is aansprakelijk voor cookieboetes”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
CBP: “Handleiding Privacy vriendelijk instellen van GA”

Disclaimer en Privacy Statement

DISCLAIMER

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

idots aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van idots. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan idots of derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Informatie van derden
idots is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe sites waarnaar verwezen wordt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


UW PRIVACY & COOKIE STATEMENT

U kunt de website van idots geheel vrijblijvend bezoeken, zonder dat u, ongewenst, persoonlijke gegevens hoeft af te staan.

Indien u bij idots een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres aan idots te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van idots opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u schriftelijke digitaal verzoek sturen naar het emailadres van idots.

Wij volgen het bezoek aan www.idots.nl aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Daarna verwijderen wij de informatie.


Op deze internetsite en deze Disclaimer & Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer & Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Klik hier voor de volledige privacy statement van idots volgens AVG d.d. 25 mei 2018.

 

 

 

 Wij STAAn VOOR U KLAAR OM

 

UW WEBSITE TE MAKEN!

 

 

 

MAIL ONS

 

idot logo trans