Skip to main content

website TEKST

De tekstinhoud en –structuur zijn van belang, zodat u:
1. wordt gevonden door uw doelgroep en;
2. u de aandacht van deze groep vasthoudt.

Door de informatie op een plezierige wijze aan te bieden helpen we de bezoeker de aangeboden informatie te verwerken en snel beslissingen te nemen: relevante inhoud, snel vindbaar en logisch opgebouwd.

Indien uw website door een zoekrobot van één van de grote zoekmachines wordt bezocht, is dit nog geen garantie dat uw pagina daadwerkelijk in de index wordt opgenomen. De tekstinhoud en -structuur van uw pagina zijn uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat een zoekmachine uw website ook interessant genoeg vindt.tekst

Internetbezoekers kun je vergelijken met “zappers” of mensen die snel de krant scannen. Als u eenmaal bent gevonden, moet u ervoor zorgen dat uw doelgroep niet meteen vertrekt. Als hier sprake van is, is de kans klein dat deze groep (op korte termijn) zal terugkeren!
De kwaliteit van de aangeboden informatie van uw website is belangrijk; de tekstinhoud en -structuur. De bezoeker moet direct begrijpen dat hij op de juiste site is beland!

Aanbevelingen

  • De homepage/entreepagina is meestal het eerste wat de internetbezoeker te zien krijgt. U moet de aandacht hiermee vasthouden. Zorg dat de klant òf direct contact kan opnemen òf meer informatie wil en verder gaat lezen.
  • De aangeboden informatie moet in hapklare brokken gepresenteerd worden. Houd het kort en overzichtelijk; korte begrijpbare zinnen opgedeeld in blokken. Vermijd te veel bijzinnen.
  • De klant staat centraal. Hij zit niet te wachten op irrelevante informatie of dubbele informatie op één pagina. Tenzij u in een enkel geval ergens de nadruk op wil leggen.
  • Plaats trefwoorden of combinatie hiervan in uw tekst, waarop u gevonden wilt worden. Deze trefwoorden dienen als basis voor zoekrobots om websites te selecteren. Dit zijn vaak trefwoorden die ook in de metatag zijn opgenomen. Zie SEO.
  • Gebruik niet te veel vakjargon. De klant moet het wel begrijpen.
  • Houd de tekst consistent.
  • Hanteer de laatste Nederlandse spelling.
  • Het is voor “het gevonden” worden via zoekmachines van belang dat uw aanbod vaak in de tekst voorkomt. Afgewisseld met korte zinsdelen. U hoeft zich alleen maar te verplaatsen in uw potentiële bezoeker/klant. Bedenk trefwoorden die uw doelgroep zou kunnen invoeren op zoekmachines om uw aanbod te kunnen vinden. Let op: overdrijf het niet!
  • Gebruik geen afkortingen, zoals m.a.w. Maar type dit voluit.

idots schrijft webteksten